Η Σχολή Εκπαιδευτών είναι το πιο νευραλγικό κομμάτι στο Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Από την Σχολή Εκπαιδευτών προκύπτουν οι Εθελοντές Εκπαιδευτές όλων των ειδικοτήτων, οι άνθρωποι δηλαδή, που εξασφαλίζουν την ποιοτική και αξιόπιστη εκπαίδευση των Εθελοντών Σαμαρειτών, Εθελοντών Ναυαγοσωστών και Εθελοντών Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Επιπλέον, οι Εθελοντές Εκπαιδευτές που προκύπτουν από την Σχολή, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που εκπαιδεύουν πολίτες στα διαθέσιμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό προγράμματα.

Τόσο η εκπαίδευση των εκπαιδευτών όσο και η πιστοποίησή τους, ακολουθούν τα πιο αυστηρά κριτήρια που υπάρχουν διεθνώς, ενώ το πτυχίο που λαμβάνουν μετά από αξιολόγηση έχει διάρκεια τα πέντε έτη.

Φόρμα Εγγραφής Εθελοντή


ΠΡΟΣΟΧΗ. Με την Αποστολή ΔΕΝ ολοκληρώνεται η εγγραφή σας. Μετά την αποστολή της φόρμας θα ανακατευθυνθείτε προκειμένου να ακολουθήσετε τις οδηγίες που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό Σώματος Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., η «Βασική Εκπαίδευση Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ»  συνίσταται σε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των υποψηφίων εθελοντών. Οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση είναι οι εξής:

 

 • Να γνωρίσουν τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Οργανισμού στον οποίο εντάσσονται και να αποδεχθούν τις αρχές του
 • Να ενημερωθούν και να αποδεχθούν τις Βασικές Αρχές Εθελοντικής Εργασίας, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Κανονισμό του Σώματος  Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ
 • Να ευαισθητοποιηθούν σε ότι αφορά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
 • Να γνωρίσουν τον ρόλο του εθελοντή και ότι αυτό συνεπάγεται (υποχρεώσεις – δικαιώματα) 
 • Να συνειδητοποιήσουν και να ελέγξουν τα κίνητρα και τις προκαταλήψεις που ενδεχομένως θα επηρεάσουν αρνητικά στην προσφορά τους

 

Η παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους εθελοντές, με δικαίωμα απουσίας από τη θεωρητική κατάρτιση σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνόλου των διδακτικών ωρών. Οι θεματικές ενότητες αναπτύσσονται από κοινωνικούς  λειτουργούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, νομικούς, εκπροσώπους κρατικών φορέων και ΜΚΟ καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με εμπειρία στον εθελοντισμό.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες:

 

 • Διεθνές Ερυθροσταυρικό Κίνημα – Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC), Διεθνής Ομοσπονδία  Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC),  Εθνικοί Σύλλογοι ΕΣ/ΕΗ. Η συμβολή του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στο Παγκόσμιο Κίνημα του ΕΣ/ΕΗ
 • Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός/Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ: Προγράμματα και δράσεις
 • Θεμελιώδεις Ανθρωπιστικές Αρχές και Αξίες του Ερυθρού Σταυρού
 • Κώδικας Δεοντολογίας Εθελοντή Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ / Βασικές Αρχές της Εθελοντικής Εργασίας/ Κανονισμός του Σώματος Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ
 • Αρχές της προστασίας. Η εφαρμογή της στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης & στις έκτακτες ανάγκες
 • Πολιτική προστασίας για το παιδί – Κώδικας δεοντολογίας στην εργασία με ανηλίκους 
 • Δομή και λειτουργία των Εθελοντικών Ομάδων. Δράσεις των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. σε δομές Κοινωνικής Φροντίδας 
 •  Πρώτες Ψυχολογικές Βοήθειες ( PFA ) / Διαχείριση του στρες σε καταστάσεις κρίσης
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε καταστάσεις κρίσης (PSS)
 • Ο ρόλος του Κινήματος στη διαχείριση καταστάσεων κρίσης / Η συμβολή του Εθελοντή Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ
 • Βασικές αρχές στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας
 • Αποκατάσταση οικογενειακών δεσμών (RFL)
 • Συμμετοχικότητα, Επικοινωνία και Δέσμευση (CEA)
 • Εξειδίκευση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και του τρόπου προσέγγισής τους από  τους Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ
 • Πρώτες Βοήθειες

Μετά τη λήξη  της θεωρητικής εκπαίδευσης, οι  εθελοντές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη θεωρητική κατάρτιση υποβάλλονται σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις επί της διδαχθείσας ύλης.

 

Εξετάσεις: Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους για την εκπαίδευση κοινωνικούς  λειτουργούς, καθορίζει το περιεχόμενο της ύλης στο οποίο θα εξεταστούν οι  υποψήφιοι,  τον  τρόπο  διεξαγωγής  των  εξετάσεων (προφορικό ή γραπτό). Σε περίπτωση αποτυχίας, δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να επαναλάβουν τις εξετάσεις.

 

Τις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ακολουθεί πρακτική άσκηση.

 

Πρακτική Άσκηση: Περιλαμβάνει 30 τρίωρες παρουσίες (90 ώρες) και παρέχεται  σε Κοινωνικές Υπηρεσίες του ΕΕΣ ή άλλων Φορέων, υπό την εποπτεία των κοινωνικών λειτουργών του ΕΕΣ, ανάλογα με τις προσωπικές επιθυμίες, την κατάρτιση και τις δεξιότητες των υποψηφίων, καθώς και τις υπάρχουσες ανάγκες των πλαισίων πρακτικής άσκησης. 

Γενικότερα, η θεωρητική κατάρτιση διαθέτει τον ανωτέρω βασικό κορμό ο οποίος εμπλουτίζεται με επιπλέον θεματικές ενότητες σύμφωνα με τις διαπιστωμένες κοινωνικές ανάγκες, το υφιστάμενο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, τις προτεραιότητες και την Πολιτική του Τομέα. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) ακολουθεί η  απονομή του τίτλου ”Εθελοντής Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ” με την αντίστοιχη βεβαίωση. Σε περιπτώσεις μερικής παρακολούθησης, δε χορηγούνται βεβαιώσεις ή άλλα πιστοποιητικά.

 

Ταυτότητα εθελοντή Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ 

Κάθε εθελοντής Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ θα φέρει ταυτότητα, όπου θα υπάρχει φωτογραφία, θα αναγράφεται σε αυτή το ονοματεπώνυμο, το έτος εκπαίδευσης, το πλαίσιο απασχόλησης και θα έχει διετή ισχύ. Σε εθελοντή που δεν θα εκπληρώνει την ετήσια υποχρέωσή του σε παρουσίες βάσει Κανονισμού (άρθρο 12), δεν θα ανανεώνεται η ταυτότητά του.

Δείτε περισσότερα εδώ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρώτων Βοηθειών

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών,
Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, εφαρμόζει Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015,
πιστοποιημένο από το Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης
Lloyd’s Register LRQA.

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ”
Το πρόγραμμα εκπαίδευση πολιτών ''ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ'' διάρκειας 12
ωρών (2 ημέρες) υλοποιείται από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού με ειδικότητα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και CPR/AED” του
Τμήματος Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε όλη την Ελλάδα, τόσο σε οργανωμένους φορείς (συλλόγους,
σωματεία, προσωπικό εταιρειών και εργοστασίων κ.λ.π.) όσο και σε μεμονωμένους πολίτες.
Το πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται το 1998 και μετά την τελευταία του αναθεώρηση το
2017 αποτελείται από 5 ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης. Η επιτυχής
παρακολούθηση του συνόλου του προγράμματος εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για την
πιστοποίηση του εκπαιδευόμενου.
·  ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
·  ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
·  ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΑ
·  ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
·  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σκοπός είναι οι πολίτες  να είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια με
ασφάλεια σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί μέχρι να έρθουν οι  αρμόδιες
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Από το 1998 μέχρι σήμερα περισσότεροι από 55.000 πολίτες σε όλη την Ελλάδα έχουν
εκπαιδευτεί στις Βασικές Πρώτες Βοήθειες παρακολουθώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ο
εκπαιδευόμενος αποκτά Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης, με ισχύ για 5 χρόνια.
Τέλος οι φορείς ( οργανισμοί, σωματεία, εταιρείες κ.λ.π.) που εκπαιδεύουν το προσωπικό
τους λαμβάνουν και Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Προσωπικού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ και ΧΡΗΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔIΣΤΗ (BLS/AED)”
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης δημιουργήθηκε το 2008 και αποσκοπεί στην αύξηση του αριθμού
των  εκπαιδευμένων  πολιτών κάθε ηλικίας στη Βασική Καρδιοαναπνευστική
Αναζωογόνηση “ΚΑΑ” και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή “ΑΕΑ – AED”
Υλοποιείται από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με
ειδικότητα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και CPR/AED” του Τμήματος
Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, σε όλη τη Ελλάδα, και η ύλη του είναι προσαρμοσμένη, εναρμονισμένη
και σύμφωνη με τις τελευταίες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC).
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 ώρες (1 ημέρα) και το κόστος συμμετοχής 20 ευρώ.
Οι εκπαιδευόμενοι μετά τη θεωρητική και πρακτική τους εξάσκηση στην
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή σε
εξειδικευμένα προπλάσματα και εκπαιδευτικούς απινιδιστές τελευταίας τεχνολογίας,
αποκτούν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το οποίο ισχύει για
πέντε χρόνια.

Call Now ButtonΚαλέστε με